חינוך-מהות ורוח

הזמנה להצטרף למועצה לרוח האדם בחינוך

לפני כשנה, בתקופת הבחירות לכנסת ה-19, יזמה קבוצה גדולה של אנשי חינוך ו”אכפתי חינוך” את הקמת “המועצה לרוח האדם בחינוך” – גוף ציבורי-התנדבותי, שמטרתו לחזק את המרכיב המשמעותי, המהותי, החווייתי והאנושי בחינוך בארץ. הנה קטע מרכזי ממצע המועצה:

“אנו קוראים לשוב לעיסוק ביסודותיו המהותיים של החינוך: העמקת ההשכלה ופיתוח כושרי החשיבה והלמידה; התכוונות למשמעות, להשראה וליצירה; פיתוח האישיות ומידות טובות של האופי; טיפוח תודעה חקרנית, אוטונומית, ביקורתית ואחריות אישית; חיזוק הגישה ההומאנית, היחסים הדיאלוגיים והאחריות החברתית; יציאה מהתועלתי אל המעולה והראוי באנושיות – ביצירות הרוח, באמנות ובהרמוניה עם הסביבה הטבעית. ויש בינינו המוסיפים את טיפוח ההתנסות הרוחנית, או את חיזוק האמונה והחוויה הדתית”.

“כדי לאפשר זאת, אנו גם קוראים לחזור ולהבטיח את המעמד והעצמאות של בית הספר, המנהל/ת והמורה-המחנך/ת, לשם התרכזות בחינוך במובנו האמיתי; ובאשר להכשרת המורים, דרושה בה התייחסות יתר לעיסוק באדם – במורה ובתלמיד – ובתרבות החינוכית של בית הספר”.

מיד בתחילת דרכה, הצטרפו למועצה למעלה מ-450 חברות וחברים, בהם אנשי חינוך מהבולטים ביותר מהאקדמיה ומהשדה, נבחרי ציבור, הורים בעלי תודעה חינוכית, אמנים ואנשי רוח (רשימת המצטרפים בדף הבית של אתר המועצה). באותו זמן, בהיעדר תשתית ארגונית, החליטו מובילי היזמה לעצור את זרם ההצטרפות ולבנות תשתית לפעילות ארוכת-טווח של המועצה. החודש, משהושלמה בנייתה של תשתית זו, נפתחו שוב שערי המועצה לחברות ולחברים חדשים.

בינתיים גם הוקמו במסגרת המועצה צוותי פעילות, שעתידים לפעול בתחומים שונים שקשורים למטרותיה: צוות שיעסוק בחיזוק הגישה ההומנית בחינוך, צוות שיקדם מעבר מרכישה פסיבית של מידע ללמידה משמעותית, צוות שיקדם שינוי עומק בהכשרת המורים, צוות שיעסוק בחיזוק האוטונומיה הבית-ספרית והאמון במנהל ובמורה, צוות שיקדם שינוי במטרות ובדרכי המדידה וההערכה בחינוך, צוות שיעסוק בטיפוח התרבות החינוכית בבית הספר, צוות רב תרבותיות בחינוך, צוות דמוקרטיה בחינוך וכדומה. הצוותים נמצאים כעת בתהליכי גיבוש וקביעת מטרות ודרכי פעולה.

אנשי חינוך, הורים, אנשי ציבור ואנשי רוח שרוצים לתרום לשינוי עומק בחינוך, מוזמנים להצטרף למועצה, ליזום ולהשתתף בפעילותה. ניתן להצטרף למועצה באמצעות הטופס שבדף ההצטרפות באתר שלה.

לשאלות ובירורים ניתן להפנות למזכירות המועצה בכתובת:  mail@edu-council.org.il

חזרה לחדשות ועדכונים

אני רוצה להשאיר פרטים ושיצרו איתי קשר