ילדים בסיכוי

לאתר העמותה >>

עמותת ילדים בסיכוי – המועצה לילד
החוסה היא עמותה שהוקמה לפני 25 שנה, בשנת 1986 במטרה לסייע לילדי הפנימיות אשר הורחקו מבתיהם על ידי רשויות הרווחה או הוצאו בצווי בית משפט בגלל מצוקות קשות, הכוללות, בין השאר, התעללויות פיזיות ונפשיות, הזנחה, יתמות ועוד. עבורם הבית, המשפחה, תמיכה והגנה מעולם המבוגרים אינם מובנים מאליה. מטרתה העיקרית של העמותה היא להעניק לכל ילד הזדמנות דומה לזו של הילדים החיים במשפחותיהם, כל שיוכלו לגדול ולהיות מבוגרים עצמאיים ומועילים. “ילדים בסיכוי” פועלת בעיקר בתחומים אשר אינם מתוקצבים ע”י משרד הרווחה, החינוך והבריאות, תוך תיאום וליווי של השירות לילד ולנוער במשרד הרווחה.

הפעילות הייחודית של “ילדים בסיכוי” מתבטאת בכמה מישורים:

  1. שדולה למען שמירה על זכויותיהם של ילדים בסיכון
  2. גיוס כספים
  3. הפעלת תכניות ארציות חינוכיות, שיקומיות וטיפוליות בפנימיות. הפרוייקטים חינוכיים סוציאליים לרווחתו האישית והחינוכית של הילד. 

ילדים בסיכוי 1

חזרה לחדשות ועדכונים