הצעה לתחרות ,תכנון קריית חינוך רמת אפעל 2013
מאת: עמרי איתן ונעמה שבתאי-ציזר, אדריכלים

Final1

בראשית 2013 השתתפנו, האדריכלים נעמה שבתאי ציזר ועמרי איתן, בתחרות לתכנון קריית חינוך ברמת אפעל. בתחרות לא זכינו, אולם כאדריכלים אשר חלק נכבד מעשייתם הינה מבני ציבור וחינוך, אנו יודעים כי הרבה פרויקטים בלתי ממומשים ממחישים תפישות תכנוניות מגובשות, בעלות משקל בזכות עצמן. קריית החינוך היא, בפועל, בית-ספר תיכון הכולל ארבעה “עולמות דעת”: עולם המדעים, הרוח, האמנויות והספורט. הצעתנו לתחרות הוגדרה על-ידינו כיצירת מקום אשר יאפשר “רב-גוניות בתוך אחדות”. התייחסנו למושג “קריה” כמעט במשמעותה המילולית: מערך “עירוני” המבוסס על שדרות, רחובות, בתים, מרחבים ציבוריים מוגדרים וקשרים ברורים עם הסביבה העירונית – הקיימת והמתוכננת במגבלות הגדרותיהם הנתונות של תנאי התחרות.

Final6

לפי תפישתנו, קריית החינוך היא מקום שעיקרו מפגשים: בין דורות, בין דעות, בין מקום לימוד לבין קהילה, ומפגש בין תרבויות ועולמות שונים.  ברוח זו, מיקמנו את מבני בית הספר והמבנים המשותפים לבית הספר ולקהילה משני עבריה של שדרה מרכזית – אשר הייתה נתונה מראש בהגדרות התחרות – באופן היוצר כיכר מרכזית. ארגון זה מחזק את רעיון ה”קריה” במובנה המילולי – עיר בזעיר אנפין, הכוללת רחובות, שדרות ובתים, ומאפשרת אינטימיות ביתית וקהילתית במרחב הציבורי, בכפיפה אחת. לב קריית החינוך הוא חצר מרכזית מקורה, חלל הכניסה הראשי, הנועד לשמש גם כחלל להתכנסות, מופעים ותצוגות. החצר המרכזית מאגדת סביבה את “עולמות הדעת” (קרי: “מגמות”), אשר לכל אחד מהם זהות, הגדרה ו”לב” משלו – חלל מרכזי משלו, המאחד ומקשר בין חללי הלימוד. אגפי הלימוד מוקמו סביב החצר המרכזית המקורה והתקשרו כחלקים במערך המבוסס על היררכיה סדורה. תשומת לב רבה ניתנה למערכות התנועה הרגלית, כך שכל “עולמות הדעת” מקושרים זה לזה במערך הליכה רצוף ומקורה.

Final2-(1)

שילבנו בנייה ירוקה בפרויקט בכך שהתכנון המוצע כולל הפקת חשמל סולארית וחימום מים באמצעות קולטים פוטו-וולטאיים וקולטי שמש. חלק מגגות קריית החינוך תוכננו כ”גגות ירוקים” – גינות גג לשימוש התלמידים. קריית החינוך אמורה לאפשר פעילות כמרכז תרבות ודעת עבור הקהילה כולה, גם בשעות ובימים בהם אין לימודים ולפיכך מוקמו המבנים לשירות בית הספר והקהילה (אודיטוריום, אגף המידענות ואגף אולמות הספורט) כך שיוכלו לפעול כחלק ממערך בית הספר ובנפרד.  בהתאם, מוקמה הקפיטריה בגשר המקשר בין החצר המרכזית של בית הספר לבין מרכז המידענות והאודיטוריום, וזאת על על-מנת שתשרת את התלמידים ואת הציבור הרחב כאחד.

Final7

ברוח זו תוכננו גם השטחים הפתוחים: שדרה מרכזית כמקום דינמי ומשתנה המתאים עצמו לצורכי קריית החינוך ומקשר ביניהם. ככר מרכזית, כמקום מפגש מוגדר, אשר בדפנותיו מוקמו הכניסות לבית הספר ולפונקציות הקהילתיות. מבני קריית החינוך תוחמים באופן ברור את השדרה והכיכר. ישנן חצרות מסוגים שונים; חצר “אמפי תיאטרון”, חצרות לימוד ומפגש וחצר מונמכת למגרשי הספורט. החצרות מקושרות ביניהן, כאשר דירוג הקרקע מסייע בכך. העקרונות התכנוניים אשר הוצגו בהצעתנו מוסיפים לשמש אותנו, הן בפרויקטים נוכחיים והן בעתידיים. 

תצ'א---הדמייה---קריית-חינוך-רמת-אפעל

חזרה לחדשות ועדכונים