מגזין לוטן לעסקים ולייף סטייל, אפריל 2012, טיפ משפטי

חוזים מסחריים
מאת: עו”ד איל צורף 

אליעזר שימש כמנכ”ל חברה גדולה לבניין שנים רבות. לאחרונה קיבל אליעזר הצעה מדוד, חברו הוותיק, להפוך לעצמאי ולפתוח יחד עם דוד חברה שתעסוק בתחום הבניין והתשתיות.

אליעזר ודוד הקימו חברה בע”מ, והחלו לחפש מקום מתאים למשרדי החברה.

השותפים הטריים פנו לייעוץ משפטי בשאלה, אלו חוזים יהא עליהם לחתום, על מנת להפעיל את החברה?


ראשית, יהא על השותפים לחתום על
חוזה שכירות למשרדיהם החדשים. בחוזה השכירות ישנם מספר סעיפים מהותיים אשר כדאי מאוד לבדוק בעין בוחנת בטרם החתימה:

דמי השכירות צריכים להיות מתאימים למצב השוק באזור בו נמצאים המשרדים. יש לוודא כי תקופת השכירות הינה ארוכה שכן כל מעבר ממשרד למשרד טומן בחובו הוצאה כספית גבוהה. מומלץ לדרוש תקופת אופציה שמקנה לשוכר את הזכות להאריך את החוזה לעוד מספר שנים.

יש לוודא כי בעל הנכס מתחייב לתקן ליקויים או תיקונים שיידרשו במהלך תקופת השכירות. כדאי מאוד להכניס לחוזה השכירות סעיף המקנה לשוכר זכות לפנות את הנכס המושכר לפני מועד סיום החוזה המקורי, באם השוכר ימציא למשכיר שוכר חלופי.

לאחר שהחברה מוקמה כראוי במשרדים במגדל משרדים יוקרתי בלב העיר, פנו השותפים להכין הסכם הזמנה לשירותיהם. מדובר בהסכם לכל דבר ועניין, בין החברה לבין לקוח, המשלם עבור שירותיה. ההזמנה תכיל כמובן את הפרטים הטכניים כגון: סוג השירות, תקופת האספקה, תנאי התשלום, אולם רצוי מאוד כי ההזמנה גם תכיל הוראה בדבר סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט באזור בו ממוקמת החברה. מדובר במקרה בו החברה מעניקה שירותים ללקוח שגר, לדוגמא, באילת. באם לקוח זה לא ישלם לחברה, החברה תיאלץ לתבוע אותו באילת. למניעת מקרים כאלה, יש לוודא כי ההזמנה מכילה סעיף בדבר סמכות השיפוט.

לאחר שהסכמים עם לקוחות וספקים הוכנו, פנו השותפים להכין חוזים לעובדים בחברה. הסכם העסקה לעובד אמור להכיל לפחות את הפרטים הבאים: סוג המשרה של העובד, בסיס המשרה (שעתי, יומי, חודשי), שכר ברוטו, תנאים סוציאליים שיוענקו לעובד. יש לזכור כי לא ניתן לקבוע בהסכם תנאים שפחותים מהקבוע בחוק. יש להודיע לעובד על הסכם קיבוצי שחל, אם חל, בין הצדדים. מעביד חכם יכניס להסכם סעיפים הקובעים הודעה מוקדמת במקרה של התפטרות, סעיף אי תחרות, סודיות ורשימת מקרים שיהוו הפרת ההסכם מצד העובד.
החברה שהקימו אליעזר ודוד פרחה ושגשגה ומספר הפרויקטים שבהם החברה הייתה מעורבת הלך וגדל. השותפים החלו לבצע “מיקור חוץ” ולהתקשר עם קבלני משנה לביצוע פרויקט תשתית גדול בצפון הארץ, שכן עובדי החברה כבר היו עמוסים לעייפה בעבודה אחרת.

השותפים פנו ליועצם המשפטי בבקשה להכין עבורם חוזה עם קבלן משנה. חוזה כזה חייב להכיל מספר סעיפים מהותיים, ביניהם סעיף הקובע כי עובדי הקבלן הינם עובדי הקבלן בלבד ואין בינם לבין החברה יחסי עובד-מעביד, סעיף הקובע אחריות נזיקית וחובה לעריכת פוליסת ביטוח מתאימה לפרויקט, פרטים בדבר הפסקת ההתקשרות, זכות קיזוז לחברה במקרה של הפרות מצד קבלן המשנה והוראות בדבר סודיות ואי תחרות.

החברה המשיכה לגדול וליטול חלק בפרויקטים רבים, והתעורר הצורך בהחתמת קבלני המשנה וחלק מהלקוחות על כתב ערבות אישית למילוי התחייבויותיהם. כתב הערבות צריך להיות מנוסח כך שיגן באופן מקסימאלי על החברה ולא יאפשר לערב להסתתר מאחורי הגנות כאלה ואחרות שמעניק חוק הערבות. על כתב הערבות לכלול את הסכומים וההתחייבויות של החותם וכן להיות בלתי מוגבל בזמן ובלתי חוזר.

כחלק מהתרחבות החברה, החלו אליעזר ודוד לבחון אפשרות של רכישת חברה בתחום הנדל”ן. לאחר שבחנו מספר אפשרויות, מצאו השותפים חברה שעוסקת בהשכרת מבני תעשייה והחליטו לרכוש אותה. הסכם לרכישת חברה יכול להתבצע כהסכם לרכישת מניות החברה או כהסכם לרכישת פעילות החברה כאשר במקרה שלפנינו יהא מדובר ברכישת הזכויות במקרקעין הנמצאים בבעלות החברה הנרכשת. הסכמים אלה הינם הסכמים מורכבים, שחייבים לכלול הוראות בדבר מהות הנכסים שמחליפים ידיים (מניות, קרקע, פעילות), ציוד, עובדים, חובות העבר של החברה הנרכשת, היבטי מיסוי ומע”מ.

באם חברתם של אליעזר ודוד תמשיך לגדול ולחלוש על נתח שוק גדול, יהא עליהם גם לקבל את אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לביצוע עסקאות של רכישת חברות בתחומם.


מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ פרטני. 

______________________________________________________________
האתר של עו”ד איל צורף: WWW.EYALSOREF.COM

טל’: 04-8661381, טל’ נייד: 054-7442260, פקס’: 04-8664871

חזרה לחדשות ועדכונים

אני רוצה להשאיר פרטים ושיצרו איתי קשר