מגזין לוטן לעסקים ולייף סטייל, יוני 2012, בנקאות ואשראי

הבנקים מחזרים גם אחרי עסקים קטנים

ההאטה הכלכלית במשק, המורגשת בתקופה האחרונה, הביאה יותר ויותר עסקים קטנים ובינוניים למצב שבו הם אינם מסוגלים לעמוד בהחזרי ההלוואות והאשראים שנטלו מהבנק. במקום להדחיק או להתחמק מתשלום, הוראה חדשה מטעם המפקח על הבנקים מאפשרת להם לנצל את המצב לטובתם ולהסיג הסדרים נוחים עם הבנקים

מאת: עו”ד אופיר יוסף, משרד יוסף&חכים
צילום באדיבות:  kevin dooley

לאחרונה מרבים לעסוק בהיקף האשראי שחייבות קבוצות הלווים הגדולות במשק ובתוך אלו נבלעים הנתונים על שיעור האשראי הפגום לציבור. על פי נתונים שפרסם בנק ישראל, סך האשראי הפגום לציבור ב-5 הקבוצות הבנקאיות הגדולות מסתכם בכ-30 מיליארד שקל, נכון ל-1.1.11. מאחורי המספרים הללו עומדים עשרות אלפי משקי בית ועסקים קטנים המפגרים בהחזר האשראי שנטלו מהבנקים  וכל זאת מבלי להזכיר כלל את המשכנתאות לדיור.

חובות “קטנים” – כאב ראש גדול לבנק

אמרה ידועה היא כי מי שחייב 100 אלף ₪ לבנק אינו ישן בלילה, אך מי שחייב 100 מיליון ₪ – מנהל הבנק איננו ישן. כעת נראה כי אמרה זו איננה מדויקת וגם החובות “הקטנים”, של משקי הבית ושל העסקים הקטנים, בהחלט טורדים את מנוחתם של הבנקים.

הסיבה לכך, היא הוראה שפרסם המפקח על הבנקים כבר לפני כ- 3 שנים בנושא “מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסד אשראי”. בשל ההשלכות הקשות שלה על דו”חות הבנקים ועל ההון העצמי שלהם, נדחה יישומה משך כשנתיים. מטרת ההוראה הייתה לאמץ סטנדרטים מובנים ומפורטים יותר למדידה וגילוי של סיכוני אשראי בדו”חות הבנקים. עיקר חידושה, בשינוי הסיווג וההגדרה של חובות בעיתיים ושינוי בהפרשות להפסדי אשראי, תוך יצירת מנגנון של הפרשה קבוצתית.

בעוד שחובות מסחריים גדולים נבדקו (ועודם נבדקים) באופן פרטני, תוך יישום הנהלים הרגילים לבקרת אשראי, הרי החידוש שבהוראה מתייחס דווקא למקרים בהם אין הפרשה פרטנית, אלא קבוצתית.

הפרשה קבוצתית נעשית במקרים של חובות מסחריים גדולים שלא נמצאו פגומים ובמקרים של קבוצות גדולות של חובות קטנים והומוגניים, בעיקר משקי בית ועסקים קטנים. לגבי חובות המוערכים על בסיס קבוצתי, כללי המחיקה החשבונאית מתבססים בעיקר על תקופת הפיגור שלהם. כאשר החוב בפיגור של 90 ימים או  יותר – על הבנק למחוק אותו חשבונאית. ההפרשות הגדולות להפסדי אשראי פוגמות ברווחיות הבנקים ומקטינות את ההון העצמי של הבנקים – וממילא גם את יכולתו להלוות כספים נוספים. ההוראה הזו, שלכאורה קובעת כללים חשבונאיים גרידא, הפכה גם את החובות “הקטנים” לכאב ראש גדול עבור הבנקים.

לפיכך, חייבים קטנים שיפעלו בתבונה ובאחריות – יגלו כי ניתן לרתום את המצב החדש להשגת הסדרים נוחים עם הבנק.

הניסיון מלמד כי חייבים קטנים ובינוניים נוטים שלא להתמודד עם הבעיה – אולי מתוך אשליה כי בכך היא תיעלם מהעולם. למרבה הצער בעיות אינן נפתרות מאליהן, אלא רק מתנפחות ומסתבכות יותר. התעלמות מההתראות והאזהרות, שאף פעם לא הועילה ללקוח, פוגעת בו כעת כפליים;

הזנחת החוב לבנק, עלולה להחמיץ את שעת הכושר, שבה  גם לבנק יש אינטרס ראשון במעלה להגיע להסדר ולהימנע ממחיקת החוב בספריו. בעוד שבעבר גילו הבנקים סובלנות מועטה ללקוחות שפיגרו בהחזר האשראי ובמקרים רבים עמדו על פרעון מיידי של מלוא החוב (מה שהיה בלתי אפשרי מצד הלקוח והוביל להתנגשות בלתי נמנעת), נדמה כי כיום הגישה היא הרבה יותר סבלנית – ולו בשל האינטרס של הבנק עצמו.

על כן, דווקא כיום חשוב לדעת כי יש ערך מיוחד בטיפול מידי בחוב לבנק. פעולה נכונה – ובזמן – עשויה להוכיח עצמה כמשתלמות וכמועילה מאוד – ללקוח ולבנק כאחד.

* הכותב הינו עו”ד המתמחה בדיני בנקאות.

_____________________________________________________________________________________

משרד הבוטיק יוסף & חכים מיישם, מעל חמש עשרה שנה, את תפיסת עולמם של שותפיו, אופיר יוסף ושלומי חכים, בדבר אופיו של הקשר האישי בין עורך הדין ללקוח, שמתבטא בליווי שוטף ומענה מקצועי יעיל ומהיר ומתן שירותים הן בתחום המסחרי והן שירותי ליטיגציה . המשרד מלווה כבר שנים לקוחות גדולים ומגוונים מכל תחומי העסקים והמסחר– תעשייה, פיננסים, השקעות, נדל”ן, הייטק, בעלי תפקידים בכירים, בעלי הון ומשקיעים, יזמים ובעלי מקצועות חופשיים. היכולת שלהם לתת שירות ברמה המקצועית עם חשיבה עמוקה של העסק לכל הבטיו ויכולותם לעשות זאת באופן יעיל תוך מתן פתרונות יצירתיים בזמן אמת הופך את משרד יוסף & חכים לאטרקטיבי ביותר עבור לקוחותיהם.

חזרה לחדשות ועדכונים

אני רוצה להשאיר פרטים ושיצרו איתי קשר