עסקי האמנות

האמן וביטוח מפני אובדן כושר עבודתו
מאת: אמנון טישלר, משפטן ואמן

ככל שמתרחבים מעגלי הכתבות, עולה הצורך לידע אמנים ויוצרים בנושא שאיש מאיתנו לא היה רוצה לחוותו – אבדן כושר עבודה של אמן כעוסק במקצועו. תיאור האמן והיוצר כ”עסק” הכפוף לדינים לא כל כך מסתדרת עם מהותו של תחום נפלא זה. אנו היוצרים והאמנים מעדיפים לראות בהגדרה זו – “עסק”, משום התרחקות בלתי נסבלת מחופש היצירה, מנשמת אפה של האמנות.

 

זריחה” תחריט וטכניקה מעורבת”מבט אל העיר” תחריט וטכניקה מעורבת”

 

ואולם, מי מאיתנו שבחר להתפרנס מעבודתו כאמן וכיוצר, לא יוכל להתעלם מהיותו עסק לכל דבר ועניין, גם אם הוא העוסק היחיד בעסק.

טרם שאחל בהדגמה, חשוב לדעת כי רק לאחרונה הוגשה הצעת חוק חדשה: “עידוד עסקים קטנים ובינוניים בישראל התשע”ב – 2012”. אף שמדובר בתהליך חקיקה ממושך, מעניין לשים לב לדברי ההסבר של החוק שמנסחיו ערים לעומס הדרישות הבירוקרטיות השונות, המרתיעות את מקימי העסקים ומקשות על התנהלותם היום-יומית של עסקים קטנים.

הצעת החוק הזו מדברת על עודף אסדרה (דינים) ותהליכים בירוקרטים, המהווים חסמים לתפקודם של העסקים הקטנים והבינוניים ותפקוד המשק בכלל, כשעסקים אלו מהווים 98% (!) מהעסקים בישראל. ככל שתלך ותתממש המגמה המנוסחת בהצעת החוק ותיהפך לחוק ממשי, כך ירווח לנו, בעלי העסקים ובכללם האמנים והחברה תצא גם היא נשכרת.

עתה נחזור לדוגמה. פסק דין שהתפרסם לאחרונה שופך אור על נושא ביטוח האמן מפני אבדן כושר עבודתו. במקרה של פסק דין זה, מדובר באמן שנפצע  בתאונה, לאחר שעבד במשך כשלושים שנים רצופות בעבודת כפיים ופיתח מיומנות בביצוע עבודות, אותן הגדיר ביהמ”ש כ”שיפוצים אמנותיים”, המתאפיינים במימד אמנותי וברמת גימור יוצאת דופן, אשר העטירו עליו הערכה ושבחים.

התאונה הוגדרה כ”תאונת עבודה”, עת נחבל בידו הדומיננטית (יד ימין) ולפיכך זכה להכרה כ”נפגע עבודה” בשיעור נכות של 27% לפי קביעת מומחי המוסד לביטוח לאומי. האמן הנפגע תבע במקביל ובנוסף גם את חברת הביטוח שלו, על פי פוליסת ביטוח “אבדן כושר עבודה” שרכש בעבר.

ביהמ”ש קבע כי אכן  נשלל מן האמן הכושר להמשיך לעבוד במקצועו, בשיעור של 75% לפחות. דהיינו נשלל ממנו הכושר לעסוק בתחום בו עסק עובר לאירוע, בשיעור של 100%.

בנוסף, אמנם  לאחר התאונה המשיך האמן לעבוד בעסק של עבודות שיפוצים “רגילות”, המבוצעות על ידי עובדי החברה , אך האמן מצידו אינו מבצע עבודות פיזיות כלשהן. דהיינו הוא נאלץ להסתפק  בניהול גרידא של עסק קונבנציונלי לביצוע שיפוצים “שאין בהם שאר רוח ונשמה יתירה של אמן”.

אשר על כן, נשלל מהאמן הכושר לבצע עבודתו הקודמת כאמן (המבוטחת) והוא גם “אינו יכול יותר לעסוק  בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, להשכלתו ולהכשרתו“, כפי שאלו היו בעת קרות התאונה. לפיכך נקבע שהוא זכאי לתגמולי ביטוח חודשיים וכן לפטור מתשלום הפרמיות, כל עוד יהיה באבדן כושר עבודה.

הקביעה כי עבודתו של האמן כוללת ביסודה “שאר רוח ונשמה יתירה”, הרי היא הקניית מעמד מיוחד למיומנות מקצועית זו. בהעדר יכולתו של האמן לבצע את אמנותו באופן אישי, דהיינו מאחר ולא יהא מסוגל להוסיף וליישם את “חכמת ידיו” בעצמו, הרי שהאמן איבד את כושר עבודתו בתחומו ולפיכך יזכה לקבל את תגמולי הביטוח. חשוב להדגיש כי האמן טרח לציין בפוליסת הביטוח שעיסוקו המבוטח כולל את הביטוי “עובד בעצמו” ולפיכך משאיבד יכולת זו , הרי שזכאי הוא לתגמול ללא כל ספק.

לסיכום, האמן שבחר להתפרנס מעבודתו, יתכן וייהנה בשנים הקרובות מחוקים חדשים שנועדו לסייע לעסקים קטנים ובינוניים (ובישראל הרי רובנו כאלה). ואולם ללא כל קשר לכך, עליו לשים לב לפעול להגנתו במישורים השונים שכבר קיימים, דהיינו, קיומם של ביטוחים שונים, כפי שהצגתי כאן ושבהן מקורות הפיצוי לאמן שאיבד את כושר עבודתו, הינם מגוונים.

אולי זה המקום לצטט משפט קולע של סופר גדול: “שום עושר לא הושג בדרך נאצלת יותר ומוצדקת יותר מעושרו שלו” מתוך “סזאר בירוטו” מאת אונורה דה בלזק (תרגום: יהושע קנז).

חמש חוליות וארצי , אדמתי אמנון טישלר:

____________________________________________________________________________________________________

אמנון טישלר – בוגר הקורס הראשון של “בית המדרש לאמנים פעילים”, מטעם מוזיאון רמת גן, יוזם התכנית אמן קבוצה ודין ©, חבר הנהלת “קבוצת אמנים כפר סבא”  ומשפטן. מייל –  amnontr@013net.net  ;פייסבוק: Amnon Tishler Artist.  בלוג :http://echo-tishler.blogspot.co.il   נייד. 0528535993;  טל. 09-7675882 .                       

חזרה לחדשות ועדכונים

אני רוצה להשאיר פרטים ושיצרו איתי קשר