המטרה

יצירת תודעה ציבורית נרחבת לתנועה “תנועה ישראלית” למעשיה ולרעיונותיה. תנועה ישראלית היא תנועה אזרחית הפועלת במרחב הפוליטי מאז 2020.

האסטרטגיה

  • חשיפה תקשורתית באמצעות מאמרי דעה של ראשי התנועה וחברי המועצה הציבורית שלה
  • העלאת סוגיות ופעולות מקומיות לסדר היום הציבורי באמצעות תקשורת מקומית וארצית

התוצאה

העלאת המודעות לקיומה של התנועה ולפעילותה, התרחבות התנועה ופעילות חברתית-פוליטית ענפה ברחבי הארץ.

דברו איתנו

בתור יח"צנים אנחנו תמיד שמחים לדבר