אחריות חברתית

אחריות חברתית בדרך להצלחה
התפיסה הקושרת בין ביצעוי ארגון לאחריותו החברתית מוצאת את ביטויה בתקן הישראלי 10,000

מאת: ניר זיכלינסקי, נשיא ומנכ”ל SRI Global Group ועמי נהרי, שותף מנהל ב- SRI Consulting ISR
צילום באדיבות:  HowardLake

השינויים הכלכליים והחברתיים שאנו עדים להם כיום בעולם, מביאים רבים להכרה שיש צורך בשינויים ובמהלכים ברמות שונות, במגזרים שונים ובתרבויות הניהול הקיימות. את החשיבה המסורתית מחליפה אט-אט התייחסות לנושאים כדוגמת קיימות, אחריות חברתית-סביבתית-כלכלית, שיתוף ודיאלוג עם מחזיקי עניין והתייחסות מדינית-פוליטית אחראית. ניהול והשקעה אחראים חברתית הם הדבר הבא.

“מורה נבוכים” לארגון אחראי חברתית
בשנת 2007 פרסם מכון התקנים הישראלי תקן הנחיות לאחריות חברתית של ארגונים, המכונה תקן ישראלי 10,000. תקן זה מספק מענה לתקינה בתחום אחריות חברתית של ארגונים ועסקים ובימים אלו מתבצעים עדכונים לתקן ישראלי זה על בסיס התקן הבינלאומי ISO 26000.

אחריות חברתית היא האופן שבו ארגון מביא בחשבון שיקולים חברתיים, סביבתיים, כלכליים ואתיים בדרך להשגת הצלחה וקיום לטווח ארוך. בעידן המודרני, אחריות חברתית היא גורם חשוב בהצלחה ארגונית ועסקית ולכן מהווה מרכיב הכרחי בגישה הניהולית של ארגונים בכלל ושל חברות עסקיות בפרט.

אלא שבתחום האחריות החברתית ארגונים זקוקים ל”מורה נבוכים” לתקן שיסייע להם להגדיר נושאים, הזדמנויות וסיכוים חברתיים, סביבתיים, כלכליים ואתיים ושמספק כלים המסייעים בזיהוי היקפם של נושאים שיש לטפל בהם במסגרת מערכת אחריות חברתית. כמו כן מספק התקן הדרכה בעניין יישום ותחזוקה של מערכת אחריות חברתית וכיצד לפקח על יישומה השוטף.

תקן ההנחיות מכיר בצורך של ארגונים עסקיים לשאוף להשגת הצלחה פיננסית קצרת טווח וארוכת טווח. התפיסה העומדת בבסיסו היא כי קיימת תלות הדדית בין הביצועים החברתיים של ארגון לבין הביצועים הפיננסים שלו ולפיכך, ההנחיות להשגת הצלחה פיננסית.

התקן מיועד לעודד ארגונים שונים לקבל על עצמם מחויבות לנושא האחריות החברתית. ההנחיות הכלולות בו מבוססות על מגוון רחב של כללים ותקנים בינלאומיים וישראלים רלוונטיים והוא אינו מיועד להחליף אותם אלא לספק מסגרת כוללת ומקיפה לקביעה של אסטרטגיה ומדיניות בתחומים שונים של אחריות חברתית.

בתקן נמנים ומוסברים מרכיבי היסוד של תחום האחריות החברתית, המהווים מסגרת לפעילות אחראית חברתית שבעזרתה הארגון יכול לבחון את עצמו ולפעול על בסיס המסגרת שהותוותה. בתקן נכללות גם הצעות מעשיות בדבר האופן שבו יש להתייחס לנושאי אחריות חברתית והוא מכיל פירוט של השלבים והצעדים שהארגון צריך לבצע, כדי לפעול באופן מסודר ומובנה לקראת ניהול יעיל של אחריות חברתית.

תקן ההנחיות מניח שהארגון מחויב להכיר היטב את הסביבה החוקית שה הוא פועל ולציית לחוקים החלים עליו, אך רואה בקיום החוקים דרישת סף מינימלית. ההמלצה היא לנקוט בעת מימוש האחריות החברתית גישה של “מעבר לציות לחוק” (Beyond Compliance), תוך מחויבות לנורמות מתקדמות.

אנו תקווה שתקן זה ייושם בישראל במגזר העסקי, הממשלתי ובמגזר השלישי, כך שהדבר יביא לשינוי בתפיסת הניהול וייצור תהליך של השקעות אחראיות ואין ספק שבמיוחד בתקופה זו של משבר כלכלי האמור לקבל משנה תוקף.

חזרה לחדשות ועדכונים