יצירה וחוק

הנחלת היצירה והמודעות לזכויותיו של האמן
יוצרים ואמנים רבים משוכנעים כי אינם זוכים לחשיפה הראויה להם וליצירותיהם. חלקם  מטיל ספק בעצם יכולתם להגיע לחשיפה ראויה וחלקם אף אינו מודע דיו לאפשרויות העומדות בפניהם למימוש מטרותיהם. אמנון טישלר, משפטן ויוזם התכנית ‘אמן קבוצה ודין’ ©, מספר על מפגשם של אמנים רבים עם מציאות מורכבת זו, שהובילה לגיבושה של תכנית ההדרכה הייחודית

מאת: אמנון טישלר

האדם היוצר פועל מתוך תחושות, רגשות, חוויות ומחשבות שנולדו אצלו ושבהן לרוב הוא ממעט לשתף אחרים, אם בכלל, תוך כדי תהליכי היצירה. מרגע  שנוצרה היצירה, מתגבשת ההכרה של היוצר, שיש ליצירה הכוח להיות מונחלת לאחרים, מעצם קיומה היחידני. הכרה שכזו היא במידה רבה ומלכתחילה, הכוח המניע לעצם התשוקה ליצור אותה.

לכאורה, הנחלתה של היצירה לקהל המתאים נתפשת כיום כתהליך פשוט, לפחות בשלב הראשון, שהרי לרשות כולנו עומדים כיום  כלים שיווקיים עצמאיים ופשוטים, שלא היו קיימים בעבר; אינטרנט, רשתות חברתיות וכיוצא באלו.

ואולם , ואף על פי כן, משיחותיי עם יוצרים ואמנים, רבים מהם משוכנעים שאינם זוכים לחשיפה הראויה להם וליצירותיהם. חלקם  מטיל ספק ביכולתם להגיע לחשיפה ראויה  וחלקם אף אינו מודע דיו לאפשרויות העומדות בפניהם למימוש מטרותיהם.

ואכן, דווקא עידן זה של  ‘ריבוי המידע’ והתחרותיות, מציב קושי ולפעמים נדמה כמאיים על היוצר, החש שברצונו לפלס את דרכו אל המעורבות והחשיפה שלו כאדם יוצר וכאמן הזוכה להכרה.

השתלבותו של האדם היוצר, בין שהוא מגדיר עצמו אמן או יוצר בשדה האמנות המקומי או בחו”ל, איננה תהליך קצר, אלא שכל מסע מתחיל בצעד אחד קטן. כולנו כאמנים וכיוצרים מבינים, כי יהיה עלינו להתקשר עם אנשים, חברות, גופים וגורמים אחרים, ככל שנבקש להציג את יצירותינו וכל שכן למכור אותן. 

שדה הקרב, תחריט תצריבדמות וציפור מונטייפ

התקשרות בהסכם או חוזה הינה כל פעולה של הגשת הצעה מסוימת של אדם (כמו גם חברה, רשות וכד’) לאדם אחר שמקבל אותה, לפי ההגדרות שבדין. זה יכול להיות אפילו לצורך הצגת יצירה אחת או שתיים בתערוכה ועל אחת כמה וכמה נכון הדבר גם לגבי מי שזו היא פרנסתו המלאה או החלקית.

 לא פעם, נתקלתי באמנים שאינם ערים למשמעות רחבת ההיקף והמעשית של ההתקשרות שלהם עם אוצרים, עורכי תערוכות, יזמים, אספנים, השאלת יצירותיהם לצורך תצוגה בגלריה ועוד. המפגש עם מציאות מורכבת זו של אמנים ויוצרים רבים, היא זו שהובילה לגיבושה של  תכנית הדרכה והרצאות בשם ‘אמן קבוצה ודין‘ ©.  .

למיטב הבנתי, בתחילה יש לעשות הכרות עם הפעילים והפעילויות בשדה האמנות הישראלית . או אז, יוכל האמן להתחיל ולגבש תכנית אישית ביצירה ובאמנות, תוך הסתייעות והתייעצות עם אמנים, כמו גם עם אנשי מקצוע מנוסים מתחומי הלווי העסקי. זהו תהליך המשלב גם למידה ‘עסקית’ ביצירה ובאמנות, למידה שהינה הכרח בעידן זה. כמובן שכל תכנית בתחום היצירה והאמנות, חשוב שתותאם ליוצר, לאופי יצירתו, ציפיותיו, אמצעיו וכד’. בהמשך , אייחד מאמר גם לקבוצות של אמנים, שבחרו להתארגן לשם קידום ענייניהם המשותפים וסיוע בהתפתחות אישית.

כעת, אדגים היבט אחד ממכלול ההיבטים של שמירת זכויות האמן, אותו ראוי להכיר והוא נוגע בצורך להגן על זכות היוצרים. מה היא הגנה זו, שזכתה לחוק חדש בשנת 2008? האם בהסכמים של היוצר והאמן, הוכללה במפורש הגנה זו על יצירתם?

לאחרונה, ניתן פסק דין בביהמ”ש המחוזי ובו דנו בנושא זה. כדאי לשים לב למסקנותיו של ביהמ”ש: עירייה רכשה מפסל שני פסלים , שהועמדו ברחבי העיר. בחלוף הזמן, טען האמן בין היתר, כי פסל אחד הינו מוזנח ונעשו בו שינויים שלא בהסכמתו ובכך נפגעה זכותו המוסרית ביצירה. העירייה טענה כי לא פגעה בזכותו המוסרית של האמן או לחילופין, הפגיעה הינה בגבולות הסביר / פעולותיה נעשו בתום לב / נבעו ממגבלות התקציב / לאמן לא נגרם נזק ועוד.

ביהמ”ש קבע כי ראשית, המחלוקת בין הצדדים נעה סביב השאלה: האם הזניחה העירייה את פסליו של האמן וכפועל יוצא מכך, האם היא מחויבת לשפץ את הפסלים ולפצותו?

שנית, במקביל לזכות היוצרים של האמן ביצירתו, שהיא זכותו הכלכלית לניצול היצירה, מכיר החוק בזכות נוספת, היא הזכות המוסרית. הזכות המוסרית ביצירה היא זכותו של היוצר כי יצירתו לא תסולף או תשונה באופן שיפגום בה או בשמו של היוצר. זכות זו היא זכות אישית של היוצר, הנובעת מהקשר האישי המיוחד, בינו ובין יצירתו.

שלישית, נקבע בין היתר כי בהסתמך על העדויות והחוק, יש לקבוע כי העירייה הפרה את זכויותיו  של התובע ביחס לליקויים מסוימים בשני הפסלים ולכן העירייה תשלם לאמן פיצויים בגין הפרה של זכויותיו.

להערכתי, אילו הוכללו מלכתחילה בהסכם/חוזה תנאים מפורשים באשר לחובותיה של העירייה לשימור / תחזוקה / אי הסרה וכיוב’ של היצירות וכן נקבעו סכומי פיצויים גבוהים יותר, גם ללא הוכחת נזק ופגיעה במוניטין, הרי שיש סיכוי שהייתה לכך השפעה על תוצאות התביעה לטובת האמן, בסכומים שהוסכמו מלכתחילה בהסכם.

________________________________________________________

אמנון טישלר הינו בוגר הקורס הראשון של ‘בית המדרש לאמנים פעילים, מוזיאון רמת גן’, יוזם התכנית אמן קבוצה ודין ©, חבר הנהלת ‘קבוצת אמנים כפר סבא’ ומשפטן. מייל – amnontr@013net.net ;;פייסבוק – Amnon Tishler Artist  . נייד. 0528535993;  טל. 09-7675882 

חזרה לחדשות ועדכונים

אני רוצה להשאיר פרטים ושיצרו איתי קשר