עד לפני מספר שנים רק מעטים ממשרדי האדריכלות והעיצוב נעזרו בשירותי יחסי ציבור. בניגוד לעבר, בו האדריכל עסק בכל מגוון הדיסציפלינות הקשורות לתחום, כיום קיימת מגמה של התמקצעות בתחומי אדריכלות ועיצוב ספציפיים, מה שמאפשר למצב ולבדל כל אדריכל בהתאם לייחודו.