מיסוי

הצעדים מהחיוב לפטור במכירת ווילה

מאת: דורית גבאי, רו”ח

רקע
פלוני הגיע אלינו כאשר מכר את הווילה שלו יחד עם גרושתו, כשני תאים משפחתיים  נפרדים. לכל אחד יצאה שומת מס שבח נפרדת. כל אחד ביקש לנצל פטור אישי שלו.

בעצת עורך הדין שלהם, הם ביקשו לנצל הפטור לפי סעיף 49ב(1). הדירה הנמכרת – אותה הווילה העונה להגדרת “דירת מגורים מזכה”.

הבעיה
מנהל מס שבח צלצל לעורך הדין ומסר לו שלפי דיווחי המחשב, פלוני מכר דירת מגורים כשנה לפני מכירה זו, בפטור ממס לפי סעיף 62 לחוק. זוהי העברה בין קרובים, בגינה ניתן לבקש פטור לפי סעיף מיוחד. ואכן כך עשה עורך הדין.

עורך הדין שהיה מבועט מהידיעה, פנה מייד למנהל בטפסים חדשים וביקש להמיר הפטור ממס שבח מסעיף 49ב(1), לפטור לפי הוראת השעה.

אותה הוראת השעה, מעניקה פטור לדירה בשווי של עד 2.2 מליון ₪, אולם הווילה נמכרה במעל 5 מיליון ₪. החלק בתמורה הכספית של פלוני עלה על 2.5 מליון ₪. הפטור לפי הוראת שעה מוגבל ל- 2.2 מיליון ₪ לכל דירת המגורים.

יוצא שנוצר הכרח לרכז עלויות ולחשב את המס על החלק החייב, זה העולה על תקרת הפטור של 2.2 ₪ מליון ש”ח. הוכנסו עלויות הרכישה והבניה של הווילה, הוצאות עורך דין, תיווך וכל מה שהיה, חלק יחסי לפלוני וחלק יחסי לחלק החייב מהתמורה המיוחסת לו.

הפתרון
לאחר כל החישובים, עדיין נותר מס גבוה לתשלום – ואז פנו למשרדנו.

חקירת הנתונים יחד עם פלוני העלתה את הדבר הבא: אותו חלק במתנה שהעביר לאחותו, לפי סעיף 62 לחוק, היה חלק קטן בדירת מגורים 3/40 אותו ירש מאביו, בהיותו צעיר כבן 18. החלק הזה היה חלק מדירת מגורים שהאב הוריש ביום פטירתו, כדירת מגורים יחידה.

הפטור הנכון לניצול שהיה צריך לבקש עורך הדין שביצע את ההעברה מפלוני לאחותו הינו לפי סעיף 49ב(5).

בסופו של דבר הוגשה בקשה מיוחדת לרשות המסים בירושלים להמרת הפטור של חלק המתנה לאחות מסעיף 62 לסעיף 49ב(5). הבקשה אושרה.

באותו מעמד הוגשה בקשה למנהל מיסוי מקרקעין, אשר טיפל במכירת הווילה וחייב את מכירתה על ידי פלוני במס, לחזור ולנצל את הפטור לפי החוק העיקרי, כמוצהר.

המסקנה
תמיד זכרו שכאשר הבעיה אינה מזוהה, הפתרון שניתן יהיה שגוי.

לכניסה לאתר לחצו כאן>>

 

חזרה לחדשות ועדכונים

אני רוצה להשאיר פרטים ושיצרו איתי קשר