כוח נשים

פורום ידידי עמותת כ”ן- כוח נשים יוצא לדרך במטרה לקדם מנהיגות נשים בישראל

בימים אלו מוקם לראשונה פורום ידידי עמותת כ”ן- כוח נשים, אשר יאגד נשים וגברים השותפים לחזון ולאפשר להם להיות מעורבים באופן פעיל בהגשמתו. העמותה פועלת במסירות כבר 13 שנים והיא היחידה בארץ שעיקר פעילותה הוא קידום נשים לצמרת קבלת ההחלטות, בעיקר בזירה הציבורית ובפוליטיקה. על מנת ליצור שינוי חברתי אמיתי, שיקדם את השיוויון בין גברים ונשים, פונים בעמותה לנשים מכל המגזרים בישראל, מתחומי הפוליטיקה, עסקים, כלכלה וחברה ושמים דגש, בעיקר ב-3 השנים האחרונות, על איתור, הכשרה וליווי של אלפי נשים ברחבי הארץ, בעיקר בנגב ובגליל.

העמותה פועלת מתוך ההכרה כי רק מתוך שוויון בייצוג במוקדי קבלת החלטות, ניתן יהיה ליישם מדיניות חברתית שוויונית, מתקדמת וצודקת יותר. במילים אחרות, רק כאשר נשים יישבו בעמדת מקבלי ההחלטות- בשולחן מועצת העירייה, בכנסת ובממשלה, הטיפול בפערים והמצוקות ייעשה באופן רחב ושורשי וזאת על ידי שינוי סדרי העדיפויות האזרחיים וחלוקת משאבים שתייצג את כלל האוכלוסיות, גם אלה המוחלשות, המורכבות בעיקרן מנשים.

המדד לקידום נשים בתאגיד

במהלך שני העשורי האחרונים נכנסו נשים המשתייכות למדינות המערב אל עולם העבודה והחינוך הגבוה בשיעור משמעותי והן מהוות כיום למעלה ממחצית מהבוגרות לתארים מתקדמים בכל האוניברסיטאות ובמירב התחומים. יחד עם זאת, קשה לומר שהישגים אלו חלחלו למשרות התאגידיות הבכירות.

לפני 3 שנים יצרו אנשי עמותת כ”ן-כוח נשי, שיתוף פעולה עם חברת D&B, במסגרתו השיקו את “המדד לקידום נשים בתאגיד” ופרסמו בכל שנה, החל מ-2011, את תוצאותיו בכנס “נשים סביב שולחן הדירקטוריון” בבורסה לני”ע בתל אביב. העובדות אותן חשף המדד באותה שנה היו חד משמעיות: קיים חסר משמעותי  בנשים בעמדות מנהיגות בזירה הפוליטית ובזירה העסקית בישראל.

השנה, הצביע המדד בכל זאת על עליה קלה, בקרב 334 חברות ציבוריות המדורגות ב- Dun’s 100. ההבדלים בין נתוני ייצוג הנשים בתאגידים בין השנים 2011 ל- 2012 מעידים על עלייה של אחוז מ-17% ל- 18% בשיעור המנהלות בארגון, כולל דירקטוריון/ נשיא/ מנכ”ל. יחד עם זאת, באף לא אחת מהחברות שנבדקו אין אישה מכהנת בתפקיד נשיא. בתפקיד היו”ר יש אף ירידה של אחוז מ-4% ל-3%. שאר הנתונים מעידים על סטגנציה באחוז חברות הדירקטוריון – 17% ובאחוז המנכ”ליות – 4%.

נתונים אלו דומים לנתוני השוק התאגידי האמריקני, שם הייצוג אף נמוך יותר ובתפקידי ניהול בכירים, נשים מהוות בסה”כ 14%. גם שם  הסטטיסטיקה הנמוכה נותרת יציבה מזה עשור. באנגליה המספר עוד נמוך בשישה אחוזים.

בישראל, נתון אחד צומח באופן מעודד: נתוני המדד החדש מוכיחים כי העלייה המשמעותית היחידה בייצוג נשים היא בעמדת הדח”צ (דירקטוריון חיצוני). בעמדה זו  נרשמה עלייה של 2%, המשמעותית ביותר מבין כל הנתונים שנבדקו – מ29% ל31%. הדח”צים הינם שומרי הסף, שאין להם כל זיקה לחברה או למי מבעלי השליטה שלה, ובראש מעייניהם טובת החברה, מנהל תקין וחברות אקטיבית בוועדת הביקורת כהגנה על המיעוט.

כוחה של החקיקה

תיקון 16 בחוק החברות, 2010, שקודם על ידי עמותת כ”ן- כוח נשים, בשיתוף קבוצת מנהלות בכירות במשק, בראשות רו”ח איריס שטרק, בעזרתה של דר’ לאה פסרמן- יוזפוב ובהובלת חברת הכנסת גילה גמליאל, הציב רף חדש שנכנס כתיקון בחוק החברות, בכך שחייב כל חברה להבטיח ייצוג לשני המינים מבלי להתחשב במניין בני המשפחה, תוצאה שהבטיחה יותר נשים בדירקטוריונים.

אנשי העמותה מאמינים כי הדרך לחולל שינוי משמעותי בתמונת המצב היא לייצר קפיצת מדרגה וכי חקיקה, היא המפתח הראשוני לטיפול מוסדי במצב. ניתן לראות למשל כי כאשר חוקק חוק החברות הממשלתיות, הקובע ייצוג שוויוני לנשים, קפץ ייצוג הנשים מ- 18% בשנת 2000 ל43% בשנת 2011. אך עם זאת, חקיקה לבדה אינה מספיקה. שילוב כוחות עם שינוי בתודעה הציבורית הוא הכרח, גם בקרב מחוקקות/ים וגם בקרב מנהלות/ים.

דוגמא טובה לכך היא הפעלתם של אנשי העמותה ומשרד עו”ד אורנה לין, לחץ על יושבי הראש של כל המפלגות לפני הבחירות האחרונות, להבהיר מהם המאמצים בהם הם נוקטים לקידום ייצוג נשים במפלגות. בעקבות המאמץ ממוקד זה, היחיד שנעשה בנושא, אנו עדים כיום לייצוג הנשים הגבוה ביותר עד היום בכנסת ה- 19, בדמות 27 ח”כיות.

שופר ציבורי חזק, לא רק של נשים, אלא גם של גברים, שמאמינים כולם בצורך בשינוי לכיוון ייצוג שוויוני של נשים במוקדי קבלת החלטות בזירות המנהיגות השונות – העיסקית כמו זו הפוליטית, כבסיס לחברה ליברלית, חזקה, איכותית ומתקדמת. רק אלה יחד יעזרו לכולנו, הן לנשים והן לגברים להבין שזהו הדבר הנכון לעשות. שורת הרווח העיסקית, כמו גם זו החברתית, תיראה אחרת, גם ובעיקר עבור הדור הבא שגדל כאן. היא תראה שונה וטובה יותר כאשר נשים ישבו במקומן השווה סביב שולחן מקבלי ההחלטות.

הבחירות המוניציפאלית מן הזווית הנשית

2013 היא שנה של שינוי גם בזירה המוניציפאלית, שבה רק 5 נשים מכהנות בראשות עיר, מתוך 257 רשויות מקומיות. בשליש מהרשויות הערביות לא מכהנת אף חברת מועצה אחת. הממשל התאגידי שבא לידי ביטוי במדד לקידום נשים בתאגיד, חייב להגיע גם לזירה זו. ושוב, רק חקיקה בשילוב  מאמצים לשינוי תודעה יביאו לבחירתן של מאות נשים לנציגות ציבור בראשות עיר וכחברות מועצה. הן יהוו מודל לחיקוי לדור הבא. עוד מנהלות, עוד נשים בראשות עיר, עוד חברות מועצה, עוד נשים בכל דירקטוריון –  ישנו את תפיסת המסוגלות של בנותינו. ויחד נוכל להפוך את ההווה מסטגנטיבי לאקטיבי, לעבר החברה המתוקנת, השוויונית שכולנו רוצים לראות כאן בעתיד.

פורום הידידים החדש

הפורום ידיד עמותת כ”ן-כוח נשים, מוקם בימים אלו כמסגרת למעורבות פעילה של אנשים התומכים בקידום ייצוג שוויוני לנשים בזירה הציבורית בישראל. ידידי העמותה יזכו להצטרף למעגלי התומכים בעמותה בארץ, ולקהילת התומכים בחזון במדינות ארה”ב השונות.

הידידים מהווים שגרירים לחזון השוויוני אותה מקדמת העמותה מזה 13 שנים, במסגרתן הפכה לגוף ידע והשפעה משמעותי ומוביל בקרב ארגונים ומוסדות רבים בארץ ובארה”ב.

הסיוע שיתקבל מחברי/ות פורום ידידי העמותה יתועל כולו לליווי ותמיכה בנשים, מנהיגות בתחילת דרכן ומנהיגות שבדרך, ברחבי הארץ, בנגב ובגליל. נשים אלה תזכינה להשתתף בהכשרות, בתוכניות המנהיגות מוניציפאלית, בהרצאות מקצועיות מפי מיטב המומחים, במפגשים עם מנהיגות מנוסות בזירה המקומית והארצית ובנטוורקינג הנרחב והאפקטיבי של עמותת כ”ן- כוח נשים.

ב-23.10 ייערך אירוע השקה חגיגי, בנוכחות אורחת הכבוד פרופ’ רבקה כרמי ובו ימסרו פרטים אודות הפורום וההשתתפות בו. 

לפרטים נוספים על פעילות העמותה לחצו כאן>>

חזרה לחדשות ועדכונים

אני רוצה להשאיר פרטים ושיצרו איתי קשר